Maszyna do badań wytrzymałościowych

Portal pogodnej reklamy

Maszyna do badań wytrzymałościowych

17 września 2021 Przemysł 0

Przyrząd jakim jest maszyna wytrzymałościowa służy do wyznaczania wykresów naprężenie-odkształcenie lub pomiaru wartości sił i odkształceń. Szczegółowo można przeprowadzić próby rozciągania, ściskania lub zginania, przy czym najczęściej wykonuje się próby rozciągania.

Budowa i zastosowanie maszyn wytrzymałościowych

maszyna wytrzymałościowaUniwersalna maszyna wytrzymałościowa do rozciągania umożliwia przedstawienie jednowymiarowych sekwencji ruchów na wykresie siła-przemieszczenie lub na wykresie naprężenie-odkształcenie. Klasycznym zastosowaniem jest próba rozciągania, w której próbka poddawana jest rosnącemu obciążeniu rozciągającemu aż do jej rozerwania. Wykres siła-przemieszczenie utworzony podczas tej próby dostarcza informacji o nośności, sprężystości i odkształceniu plastycznym próbki materiału. Maszyna do badań wytrzymałościowych na rozciąganie składa się zazwyczaj z nieruchomej i ruchomej trawersy, która jest napędzana elektrycznie lub hydraulicznie za pomocą jednego lub dwóch wrzecion. Głowica krzyżowa jest przesuwana w jednym kierunku z określoną prędkością (w zależności od specyfikacji próby) w celu rozerwania próbki do rozciągania, która jest utrzymywana pomiędzy trawersami za pomocą uchwytów do próbek. Podczas tego procesu, odkształcenie próbki jest rejestrowane poprzez przesuw trawersy lub czujnik naprężenia (znany również jako ekstensometr), a wymagana siła jest rejestrowana za pomocą przetwornika siły. Na podstawie wymiarów próbki można obliczyć naprężenia i odkształcenia.

Wiarygodny i precyzyjny pomiar odkształcenia w badaniach próbek o dużej rozciągliwości, wysokiej elastyczności i wrażliwych na dotyk jest możliwy dzięki zastosowaniu bezkontaktowych optycznych systemów pomiarowych. Do pomiaru sił preferowane są przetworniki siły zgodne z klasami dokładności ISO 7500-1 o bardzo dużych zakresach pomiarowych.